AUTOR KNIH A POVÍDEK

PROKLETÉ VELIKONOCE

druhý díl série

KLUB KLIKAŘŮ 

Klub klikařů je série dětských dobrodružných knih, které se odehrávají v ulicích i lesích okolo Plzně.